Par mums

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola dibināta 1990. gada 22. septembrī, kā viena no pirmajām mākslas skolām Latvijas lauku vidē ar Vizuāli plastiskās mākslas programmu.
Skolas pirmā direktore un dibinātāja  Maija Pīlāga.

1990. gads, lielo pārmaiņu laiks gan valsts, gan cilvēku likteņos. Arī Lēdurgai tas viss nepaiet garām. Visā šajā notikumu kaleidoskopā un karuselī  22. septembrī darbu uzsāk Lēdurgas Mākslas skola ar pirmajiem 39 audzēkņiem un pedagogiem Evu Vaiču, Ivetu Unguri, Giju Trūbu, Armīnu Beņķi  direktores Maijas Pīlāgas vadībā.
 Skola darbību uzsāk  kā piecpadsmitā mākslas skola valstī un pirmā laukos.

Bija laiks, kad pedagogi vairākus gadus brauca  strādāt uz Limbažiem skolas   filiāles klasēs, kā rezultātā nodibinājās  Limbažu mākslas skola. Uz Lēdurgu ir braukuši un mācījušies audzēkņi no Limbažiem un Bīriņiem.

Lēdurgas iedzīvotāji jau sen ir saistīti ar kultūrizglītību. Šeit ir notikušas pirmās Mākslas dienas Limbažu rajonā ,pirmās mākslas dienu izstādes ārpus Rīgas un pirmie mākslinieku plenēri. Lēdurgas Kultūras namā sekojis pasākums pēc pasākuma. Likumsakarīgs turpinājums tam ir mākslas skola. Savukārt uz skolas bāzes tika dibināta Lēdurgas Tautskola.  Šeit dzima doma par Limbažu rajona Mākslinieku organizāciju. Uz mākslas skolas bāzes  darbību atsāk Lēdurgas bērnudārzs, pašreiz Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas  izglītības grupas. Mākslas skola bērnudārza audzēkņiem savulaik deva pirmās iemaņas zīmēšanā, gleznošanā un angļu valodā.

Ne viss ir bijis rožains un jauks. Skolas telpās termometrs ir rādījis  + 7 C, bet bērni strādāja, lai arī rokās bija cimdi. Vienīgā reize, kad skolas darbs pārtrūka uz laiku  1991. janvārī – barikāžu laikā.
Lai skola būtu nodrošināta ar materiāliem divus gadus finansiālu palīdzību sniedza AS ” Staburadze” . Novērtējot skolas darbu atbalsts  ir  saņemts no psiholoģijas profesora Deivida Kempbela no ASV un ASV „Hovarda” fonda.

2011. gada rudenī ar Krimuldas novada domes atbalstu darbu uzsāka klavierspēles klase, līdz ar to mainījās skolas nosaukums – Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola. No 2011./12. m.g. līdz 2018.gada janvārim  4 apmācību gados skolēni varēja apgūt Taustiņinstrumentu ( klavieres, akordeons) spēli.

Pašlaik skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas realizē licencētu programmu Vizuāli plastiskā māksla.

Skola uzņem bērnus no 5-7 gadu vecuma programmā IEVADS MĀKSLĀ uz diviem apmācību gadiem sagatavošanas klasēs.

Skola iekļaujas profesionālās kultūrizglītības sistēmā Latvijā ,kuras dibinātājs ir pašvaldība.  Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Skola ir valsts akreditēta mācību iestāde.
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skolas  mācību procesā vienlīdz  svarīga loma ir  mācību priekšmetiem: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati,  veidošana,  darbs materiālā, metālmāksla, tekstils, datorgrafika.
 Skolā gadu gaitā izveidota materiālu bāze šo priekšmetu apguvei.
Pedagogu  kolektīvs  cenšas izmantot jebkuru iespēju, lai pilnveidotu un uzlabotu audzēkņu apmācību, izmantojot savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas mācot:

  • Vilnis Mežals – veidošanu, metālmākslu, darbs materiālā, zīmēšanu un gleznošanu;
  • Sanda Zaķe – kompozīciju un mākslas valodas pamatus;
  • Lilija Brasliņa – gleznošanu un zīmēšanu;
  • Eva Keiša – darbs materiālā un tekstilu;
  • Aivis Zariņš – datorgrafiku un darbs materiālā.

 Ieguldījumu skolas darbā devuši arī citi pedagogi un mākslnieki Aina Tobe, Inārs Helmūts, Inita Vilka, Ilze Maksteniece, Iveta Plauktiņa, Biruta Pundure, Māra Genere, Dace Vanaga, Laura Pīgozne, Sandra Bergmane, Vita Bogana,Ieva Prāne, Marita Mazureviča Motte, Mārīte Leimane, Armīns Beņķis, Laura Kristovska, Eva Stāvere,  Anda Ramāna, Laima Smaida Helmūte  u.c..

27 gadu garumā milzīgu un nesavtīgu ieguldījumu skolas dibināšanā, attīstīšanā un audzēkņu skološanā devis ilggadējais, bijušais  pedagogs Armīns Beņķis.

Šobrīd skolā mācās Lēdurgas un Vidrižu bērni un jaunieši, kam  ir vajadzība savas zināšanas paplašināt mākslas  jomā.
Izmantojot skolā strādājošo  pedagogu zināšanas un profesionalitāti bērnu un jauniešu izglītošanā  ir radīta bāze iespējai apgūt  –  darbu ar tekstilu, stikla un zīda apgleznošanu, stikla gravēšanu, veidošanu, metāla māksliniecisko apstrādi, iegūt ieskatu grafikas tapšanā, datorgrafikas pamatus, daudzveidīgu radošo darbu tapšanā no papīra un kartona.

Šeit Lēdurgā mēs vēlamies, lai bērni blakus pamatskolas mācībām papildina savas zināšanas un prasmes, pilnveidojot sevi mākslas jomā.

Ir pietiekoši daudz vecāku, kas novērtē vispusīgas izglītības lomu sava bērna dzīvei nākotnē un atbalsta mācības.
2015.gada 13.jūlijā skolai piešķir ilggadējās direktores un dibinātājas Maijas Pīlāgas vārdu un turpmāk skola ir

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola.

No 2015.gada 28.augusta skolu vada direktore Eva Keiša.

5.oktobrī svinīgā gaisotnē atklāja siltināto un ārpusē labiekārtoto Garlība Merķeļa Lēdurgas pirmsskolas izglītības iestādi un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolu.

Paldies Krimuldas novada domei, kura ieguldījusi līdzekļus skolas telpu remontos, lai gaišas un estētiskas būtu mācību un citas telpas.

 

 

 

 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola