Dokumenti

Piekļūstamības paziņojums

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skolas tīmekļvietne-www.ledurgas-mms.info
Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: eva.keisa@sigulda.lv 
Zvaniet: 26 385755
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā..
Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir direktore
Eva Keiša, eva.keisa@sigulda.lv, tālr. 26385755

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 06.09.2023.

Ledurgas_makslas_skolas_nolikums_

Pasnovertejums_2023_LMS_.doc

Publiskojamā daļa_2021

VIZ_pl_māksla_

iesniegums-uznemsanai

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola