Priekšmeti

Zīmēšanā top darbi ar zīmuli, tušu, ogli, pasteli, tiek apgūtas grafikas  tehnikas. Apgūst zīmēšanas pamatprincipus, novērošanas un analītiskās spējas, noskaidrojot priekšmetu un dabas formu uzbūvi. Izkopj attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniskās iemaņas. Iegūst zināšanas par gaismēnas, apjoma un telpas attēlošanas likumiem.

 

Gleznošanā apgūst tēlotājmākslas pamatjēdzienus, ietverot zīmēšanas, gleznošanas jomu. Mācās prast pielietot glezniecības pamatprincipus un paņēmienus, attēlojot priekšmetisko pasauli savu ideju izteikšanai. Profesionālo  spēju attīstīšana, zīmējot un gleznojot gan klasē, gan plenērā. Izkopj glezniecības estētiskās vērtības , iepazīstinot ar dažādu laikmetu mākslinieku daiļradi, glezniecības žanriem un stiliem. Attīsta  iztēli, tēlaino emocionalitāti un veicina radošās darbības attīstīšanu.

Kompozīcijā   apgūst vispārējos kompozīcijas pamatelementus, kompozīcijas organizēšanas pamatprincipus, grafisko un krāsu tehniku pamatus. Iegūtās prasmes un zināšanas tiek pārbaudītas veicot radošus uzdevums.

   

     

Mākslas valodas pamatos audzēkņi apgūst mākslas valodas pamatelementus, mācās tos praktiski pielietot, diskutēt par tiem. Nostiprina izpratni par dizaina pamatfunkcijām, mākslas veidiem, žanriem, tehnikām un to attīstību vēsturiskā secībā. Attīsta spēju orientēties dažādu laiku dizaina un mākslas stilistiskajā materiālā un analītiski to izmantot atbilstoši izvēlētajam mācību saturam.

   

Veidošanas nodarbībās audzēkņi iepazīst praktiskā darbībā tādus materiālus kā mālu, plastilīnu, šamotu.  Ciļņa veidošanu apgūst veidojot trejlapi, pumpuriņu, arhitektūras elementus. Veidojot  dabas formu tiek apgūta trīsdimensiju, telpisku objektu veidošana. Veidošanas nodarbībās praktiski tiek apgūta darbu atliešana ģipsī, cementa masā, dekoratīvu skulptūru metu veidošana mērogā.

Metālmākslā strādā ar misiņu, varu, melhioru, sudrabu un dzintaru, tiek apgūtas pamatiemaņas zāģēšanā, vīlēšanā, lodēšanā, kodināšanā, pulēšanā – rotu darināšanā.

      

Tekstilmākslā – darbs ar audumu, tekstilpavedieniem un filcēšanu. Leļļu gatavošana, aušanas pamatu apgūšana. Tiek veidoti kombinētie darbi, kas veidojas no tekstilmateriāliem, papildinot ar  citiem materiāliem.

 

 

 

Darbs materiālā

Iepazīst papīru kā daudzveidīgu materiālu. Apgūt prasmi strādāt ar veidošanas materiāliem. Nostiprina iegūtās iemaņas darbā ar papīru plaknē. Veido vienkāršus telpiskus objektus no papīra. Apgūst iemaņas darbā ar jauktiem materiāliem. Apgūst dažādus priekšmetu virsmu rotāšanas veidus. Izpilda radošus uzdevumus darbā ar apgūtajiem materiāliem.

Datorgrafikā apgūst datorgrafikas, lietišķās grafikas un reklāmas pamatus. Veido izvēlētas firmas stilu.

Vasaras prakse-plenērs.

Mācību prakses laikā strādājot plenērā audzēkņi apgūst ainavas zīmēšanas un gleznošanas  pamatprincipus.

 5-7 gadus veci bērni darbojas sagatavošanas programmā “Ievads Mākslā”.

 

 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola