Projekti

 Skola  piedalās dazādos konkursos, izstādēs un projektos.

(ASV, Austrālijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Taivānā, Ungārijā, Slovākijā, Zviedrijā u.c.)
 • Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola piedalās Lietuvas Poņevežys novada Naujamiestis vidusskolas ar mākslas no virzienu organizētos starptautiskos plenēros „Jaunais koktēlnieks”.

 

 • 2000.gadā skolas 10 audzēkņi pedagoga Maijas Pīlāgas vadībā piedalījās 3 nedēļas profesionālas izglītības programmas Leonardo da Vinci stažēšanās projektā Zviedrijā Haleforsas komūnas kultūrizglītības iestādēs.

 

 • 2001.gadā skolas pedagogs cēla kvalifikāciju profesionālas izglītības programmas Leonardo da Vinci stažēšanās projektā Zviedrijā – Stoholmas, Orebru un Haleforsas mākslas un kultūrizglītības iestādēs.

 

 • 2012.gada jūnijā skola organizē koktēlniecības  un keramikas plenēru. Plenērā piedalās  lietuvieši no Naujamiestis, igauņi no Rakveres un lēdurdzieši – Sintija Mežale, Sanda Klāsupa, Linda Saulīte, Emīls Subačs, Vilnis Mežals, Mārtiņš Cvetkovs. Plenērā piedalījās skolas darbinieki un pedagogi Laima Smaida Helmūte, Eva Keiša, Ivita Mežale, Mārīte Leimane, Armīns Beņķis. Organizators Maija Pīlāga.

 • 2012.gada jūlijā lēdurdzieši un igauņi no Rakveres ciemojas Lietuvā uz jauno koktēlnieku plenēru. Plenērā piedalījās audzēkņi – Linda Saulīte, Sanda Zaķe, Sanda Klāsupa, Sintija Mežale, Emils Subačs, Arvīds Viesturs Vimba, Vilnis Mežals, Ričards Berķis. Skolēni strādāja skolotājas Lauras Kristoskas vadībā.

 • 2013.gada jūnija beigās direktore Maija Pīlāga organizēja koktēlniecības un zīda apgleznošanas  plenēru. Plenērā piedalās  lietuvieši no Naujamiestis, igauņi no Rakveres un lēdurdzieši – Sintija Mežale, Sanda Klāsupa,  Vilnis Mežals. Plenērā piedalījās skolas  pedagogi Elīna Rožkalne, Eva Keiša, Laura Kristovska, Armīns Beņķis.

 • 2013.gada jūlijā lēdurdzieši un igauņi no Rakveres ciemojas Lietuvā uz jauno koktēlnieku plenēru. Plenērā piedalījās audzēkņi –  Sanda Zaķe, Vilnis Mežals, Dāvis Zalmanis, Andis Rinalds Eglītis. Skolēni strādāja skolotājas Lauras Kristoskas vadībā.

 • 2016.gada septembra sākumā nāca piedāvājums skolēniem piedalīties Maltiešu komponista Rubena Zāras (Ruben Zahra) uzvedumā – operā “Kirana”, kuras pamatā ir pasaka ar indiešu, maltiešu, grieķu u.c. mītiem  par pasaules radīšanu.

KIRANA atzīta par vienu no 2014.gada inovatīvākajiem projektiem Eiropā un šobrīd ir ļoti pieprasīts daudzu Eiropas koncertzāļu un opernamu izglītojošajās programmās.

Skolēnu darbus  – zīmējumus un sēklu mandalas, kopā lika un animāciju veidoja mākslinieks Martins Boniči savā studijā Maltā, kas atsevišķās operas epizodēs kalpoja kā video scenogrāfija. Mūsu skolas 12 skolēnu darbi tika nosūtīti kā labākie.  12.novembrī braucām uz Rīgu skatīties gatavu izrādi kopā ar Limbažu un Staiceles mākslas skolu skolēniem un pedagogiem, kuri arī piedalījās šajā projektā. Pasākums noslēdzās ar svētku kliņģeri un pateicībām skolēniem par piedalīšanos projektā.

 • 2016.gadā no 2.-5.jūnijam skolas audzēkņi Krists Jānis Krūmiņš, Dāvis Vitkovskis un Edijs Ernijs Skutāns piedalījās Rakveres arodvidusskolas rīkotajā koka skulptūru nometnē Igaunijā Muhu salā. Ar audzēkņiem  strādāja skolotāja Laura Kristovska.

 

 • 2017.gadā no  1.-4. jūnijam skolotāja Laura Kristovska un 7.klases audzēknis Dāvis Vitkovskis piedalījās Rakveres  arodvidusskolas rīkotajā koka skulptūru nometnē Igaunijā Muhu salā. Dāvis bija jaunākais nometnes dalībnieks, kas strādāja pie savas koka skulptūras.
 • 2018.gadā no 21.maija – 12.jūnijam 5.un 6.klases audzēknes iesastījās Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības “Kamolīša” piedāvātajā projektā par  vides objekta apgleznošanu. Iepriekš biedrības  parkā objekts bija neliels baseins,kas savu darbību bija beidzis. “Kamolīša” vadītāja Olga Juhņēviča uzrunāja skolas saimi un  lūdza rast risinājumu kā to atdzīvināt ar krāsu šo objektu – dot tam jaunu elpu.

 

 • Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola no 2018.gadā no 27.-29. jūnijam organizēja Baltijas valstu Koktēlniecības plenēru. Plānojot šādu pasākumu jāpadomā, kur pēc tam izvietot izgatavotās skulptūras. Radās ideja, ka Lēdurgas Dendroparks varētu būt vieta šādu skulptūru izvietošanai. Parka vadītājas Ilzes Rubīnas ieteikums izveidot putnu skulptūras, iedeva ierosmi plenēra tēmas nosaukumam.Uz plenēru ieradās trīs igauņi – pieredzes bagāts pedagogs Riho Māe ar diviem saviem audzēkņiem no Rakveres arodskolas. Latviju pārstāvēja kokapstrādes pedagogs Juris Pilpe, kurš kopā strādāja ar  bijušo skolas audzēkni Dāvi Vitkovski. Dāvis mācoties mākslas skolā vairākkārtīgi piedalījās šādos  plenēros Igaunijā un Lietuvā. Dažādu apsvērumu dēļ šogad plenērā nevarēja piedalīties lietuviešu pārstāvji.Paldies atsaucīgajiem lēdurdziešiem Evitai un Gatim Megriem, kas laipni atvēlēja savu kokmateriālu skulptūru gatavošanai. Paldies Dainim Zvidriņam un Edgaram Slokam par transportu, kas aizveda baļķus darbam paredzētajā vietā.Paldies par sadarbību parka vadītājai Ilze Rubīnai un gidei Sarmītei Kauliņai.Paldies par finansiālu atbalstu Krimuldas novada domei.

     

     

     

 •      2019.gada septembrī un oktobrī audzēkņi iesaistījās Krimuldas  novada KALENDĀRA veidošanā, kas būs radošo darbu kopdarbs ar Krimuldas MMS audzēkņiem. Kalendāra pēdējas lapas makets.

     

 

 

 

 

 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola