Galerija

PLENĒRA DARBI 2021./2022. m.g. jūnijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Attālinātais mācību process 2020./2021.gads

   

   

   

      

      

      

      

     

      

     

     

      

     

     

     

     

    

    

    

   

      

      

       

      

     

      

      

      

     

      

     

         SNIEGA darbi

       

      

     

     

      Noskaņa dabā.

       

      

      

     

     

     

       

        

 • Attālinātais mācību process 2019./2020.gads
 • 7.KLASES audzēkņu nobeiguma darbi gleznošanā.

    

 • 7.KLASES audzēkņu darbi datorgrafikā.

     

      

      

      

     1.-4.klases audzēkņu darbi.

       

       

        

        

 • Programmas VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 1., 2. un 4. klase
 • zīmēšana/gleznošana, tēma “Ķirbis”

     

      

 • Programmas VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 2.klase

      darbs materiālā, tēma “Ceļš”

   

 

 • Programmas IEVADS MĀKSLĀ audzēkņu darbi (5.,6.g.) 2020.gads

    

   

   

 • IESKATS no VASARAS plenēra “2019” radošajiem darbiem, kurš notika Krimuldas novadā.

 • Audzēkņi darbojas dažādos mācību priekšmetos.

 

 • 2018./2019.m.g.izstāde “Rokas darba nebijās”, vetīta Latvijas simtgadei.

      

      

     

 • 2018./2019.m.g. Horvātijas plenēra darbi

 

  

 

 • Darbi no Vizuāli plastiskās mākslas konkursa PRIEKULES IKARS 2018.gadā

        

 • 2016./2017.m.g. vasaras mācību prakse

   

 • 2016./2017.m.g.

     

 

     

     

     

Darbi zīmēšanā

   

.

 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skola